หลักสูตรภาษาอังกฤษแบบเข้มข้นพิเศษ SE

หลักสูตรภาษาอังกฤษแบบเข้มข้นพิเศษของเราที่อินลิงกัวมีชื่อว่า Star English หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับนักเรียนที่มีแรงจูงใจสูงในการใช้ประโยชน์สูงสุดจากการเรียนภาษาอังกฤษในห้องเรียน .

ผู้เรียนในหลักสูตรนี้สามารถเลือกบทเรียนภาษาอังกฤษที่อินลิงกัว แวนคูเวอร์ เปิดสอนได้มากที่สุด.

 • ผู้เรียนจะได้เรียนภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพ สนุกสนาน หลากหลาย และเป็นการเรียนแบบโต้ตอบสองทาง
 • หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้ใช้ภาษาอังกฤษทุกระดับ ตั้งแต่ระดับเริ่มต้นไปจนถึงระดับสูง
 • หลักสูตรนี้มีประสิทธิภาพมาก
 • แต่ละระดับใช้เวลา 4 สัปดาห์
 • ผู้เรียนสามารถเรียนจบทุกระดับได้ภายในเวลาเพียง 40 สัปดาห์
 • ขนาดกลุ่มโดยเฉลี่ย 10 ถึง 12 คน
 • หลักสูตรนี้ยังรวมถึงการเรียนแบบกลุ่มกึ่งส่วนตัวที่มีผู้เรียน 4-6 คน

หลักสูตรภาษาอังกฤษแบบเข้มข้นพิเศษ SE ประกอบด้วย:

1. บทเรียนภาษาอังกฤษทั่วไปที่สอนด้วยรูปแบบการสอน inlingua method อันเป็นเอกลักษณ์ของเราที่จะทำให้ผู้เรียนสามารถพูดภาษาอังกฤษโดยฝึกใช้ภาษาเป้าหมายและมีความคืบหน้าได้โดยเร็ว

2. มีวิชาเลือกสองบทเรียนเพื่อเน้นความต้องการเฉพาะ เมื่อผู้เรียนเรียนภาษาอังกฤษ พวกเขาจะสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้อง คล่องแคล่ว และมั่นใจในความสามารถทางภาษาอังกฤษของพวกเขา

This course is flexible. After reaching the upper intermediate English levels, students can:

ติดต่อเรา
ขอบคุณที่ให้ความสนใจ! คุณสามารถกรอกแบบฟอร์มด้านล่างเพื่อส่งข้อคามหาเรา เราจะตอบกลับโดยเร็ว.
หลักสูตรภาษาอังกฤษแบบเข้มข้นพิเศษ - SE

ตารางเรียนระดับ 1A - 5B

การเรียนแบบกลุ่มที่เข้มข้นพิเศษและมีประสิทธิภาพ, 30 บทเรียน (25.5 ชั่วโมง) ต่อสัปดาห์

9.00น. - 16.00น. / วันจันทร์ - วันพฤหัสบดี
9.00น. - 12.00น. / วันศุกร์

หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรเข้มข้นพิเศษที่ประกอบด้วยหลักสูตรภาษาอังกฤษอินลิงกัวและวิชาเลือกในตอนบ่ายที่สอดคล้องกับระดับ ความต้องการ และความพึงพอใจของพวกเขา

บทเรียนตอนเช้า (วันจันทร์ - วันศุกร์)

บทเรียนรวมถึง: การทบทวนและนำเสนอการบ้าน / แบบฝึกหัด / การผลิตจุดสำคัญ 3 จุดต่อวัน

บทเรียนตอนบ่าย (วันจันทร์ - วันพฤหัสบดี)

ผู้เรียนอาจเลือกวิชาเลือก 2 บทเรียนที่สอดคล้องกับความต้องการและความพึงพอใจของพวกเขา

ตารางหลักสูตร

 • 30 บทเรียนต่อสัปดาห์ (25.5 ชั่วโมง)
 • วันจันทร์ถึงวันพฤหัส ตั้งแต่ 9.00น. ถึง 16.00น. และวันศุกร์ตั้งแต่ 9.00น. ถึง 12.00น.
 • ในวันแรก ผู้เรียนจะได้รับการสัมภาษณ์และทำการทดสอบวัดระดับเพื่อวัดระดับภาษาอังกฤษ
 • แต่ละระดับใช้เวลา 4 สัปดาห์
 • ผู้เรียนสามารถเริ่มเรียนได้ทุกสัปดาห์ในทุกระดับ

ข้อกำหนดของหลักสูตร

 • ไม่มีข้อกำหนด
 • หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้เรียนทุกระดับที่ต้องการเพิ่มทักษะทางภาษาอังกฤษ

การสอบย่อยและการสอบ

 • สอบย่อยรายสัปดาห์และการนำเสนอ
 • เมื่อจบภาคเรียน ผู้เรียนจะต้องสอบปลายภาคและทำการนำเสนอ
 • ผู้เรียนจะได้รับความคิดเห็นเกี่ยวกับความคืบหน้าและความต้องการของพวกเขาเมื่อพวกเขาเข้าเรียนในหลักสูตร

ระยะเวลาของหลักสูตรและค่าเล่าเรียน

ใช้ประโยชน์จากราคาที่น่าดึงดูดของเรา

ระยะเวลา, สัปดาห์
1 - 3
สัปดาห์
4 - 7
สัปดาห์
8 - 11
สัปดาห์
12 - 15
สัปดาห์
16 - 19
สัปดาห์
20 - 23
สัปดาห์
ราคา, ดอลลาร์แคนาดา
417
ต่อสัปดาห์
410
ต่อสัปดาห์
403
ต่อสัปดาห์
396
ต่อสัปดาห์
389
ต่อสัปดาห์
382
ต่อสัปดาห์

 

ระยะเวลา, สัปดาห์
24 - 27
สัปดาห์
28 - 31
สัปดาห์
32 - 35
สัปดาห์
36 - 39
สัปดาห์
40 สัปดาห์
หรือมากกว่า
ราคา, ดอลลาร์แคนาดา
375
ต่อสัปดาห์
368
ต่อสัปดาห์
361
ต่อสัปดาห์
354
ต่อสัปดาห์
347
ต่อสัปดาห์

ค่าธรรมเนียมในการสมัครเรียน (ชำระเพียงครั้งเดียว) - 125 ดอลลาร์แคนาดา.

หนังสือและซีดีอินลิงกัว (สำหรับ 1 ระดับ) - 65 ดอลลาร์แคนาดา.