ราคา

 • ใช้ประโยชน์จากราคาที่น่าดึงดูดสำหรับหลักสูตรภาษาอังกฤษของเราที่อินลิงกัว แวนคูเวอร์ ประเทศแคนาดา.
 • คุณสามารถดูค่าเล่าเรียนสำหรับหลักสูตรและโปรแกรมเต็มเวลา, หลักสูตรเชิงวิชาการและเตรียมสอบและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรภาษาอังกฤษที่สถาบันของเรา.
 • กรุณาติดต่อตัวแทนของเราหรือติดต่อเราโดยตรงเพื่อดูว่ามีโปรโมชั่นสำหรับคุณหรือไม่.
 • นโยบายของเราคือการรักษาราคาที่น่าดึงดูดสำหรับหลักสูตรและโปรแกรมภาษาอังกฤษและบริการอื่นๆ.
 • สำหรับค่าใช้จ่ายเฉพาะ คุณสามารถติดต่อตัวแทนของเราในพื้นที่ของคุณหรือติดต่อเราโดยตรง เรามีความยินดีที่จะส่งราคาโดยประมาณให้คุณ.
 

ค่าเล่าเรียน

 • ราคานี้เป็นราคาสำหรับปี 2017.
 • ราคาทั้งหมดเป็นสกุลเงินดอลล่าร์แคนาดา.
 • คุณสามารถชำระเงินผ่านหนึ่งในตัวแทนของเราในพื้นที่ของคุณหรือคุณสามารถชำระโดยตรงแก่อินลิงกัว แวนคูเวอร์.
 • ข้อมูลการชำระเงิน: กรุณาไปที่ข้อมูลเกี่ยวกับการชำระเงินเพื่อดูว่ามีวิธีการชำระเงินแบบใดบ้าง.

 

ที่นี่คุณสามารถดูรายการราคาของอินลิงกัว แวนคูเวอร์ได้ในรูปแบบ PDF สำหรับดาวน์โหลดและพิมพ์ .

ดาวน์โหลดรายการราคาเป็น PDF

หลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไป

 • หลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไปช่วยให้ผู้เรียนเรียนรู้การสื่อสารอย่างเป็นธรรมชาติด้วย inlingua method.
 • บทเรียนเหล่านี้มีความสนุกสนาน หลากหลาย และเป็นการเรียนแบบโต้ตอบสองทาง.
 • คุณจะพัฒนาทักษะด้านการพูดและการฟัง, การอ่าน, การเขียน, ไวยากรณ์, การออกเสียง, และทักษะด้านคำศัพท์เช่นกัน.

หลักสูตรภาษาอังกฤษแบบเข้มข้น (IP1)

รายละเอียด
 • 24 บทเรียนต่อสัปดาห์ (20 ชั่วโมง) / วันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดี ตั้งแต่ 9.00น. ถึง 14.30น. และวันศุกร์ตั้งแต่ 9.00น. ถึง 12.00น.
 • ผู้เรียนจะได้เรียนภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพ สนุกสนาน หลากหลาย และเป็นการเรียนแบบโต้ตอบสองทาง
 • หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับภาษาอังกฤษทุกระดับ ตั้งแต่ระดับเริ่มต้นไปจนถึงระดับสูง / แต่ละระดับใช้เวลา 4 สัปดาห์
 • เป็นหลักสูตรที่มีประสิทธิภาพมาก
 • หลักสูตรนี้รวมบทเรียนภาษาอังกฤษทั่วไปที่มีรูปแบบการสอนแบบ inlingua method อันเป็นเอกลักษณ์ และวิชาเลือกหนึ่งบทเรียนเพื่อครอบคลุมทุกทักษะ
 • หลักสูตรนี้มีความยืดหยุ่น หลังจากถึงภาษาอังกฤษระดับกลางบน นักเรียนสามารถ: เรียนภาษาอังกฤษระดับสูงหรือเรียนหลักสูตรเตรียมสอบ (IELTS, TOEFL, Cambridge FCE หรือ ACE), หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ หรือหลักสูตรเตรียมความพร้อมสำหรับมหาวิทยาลัย
ระยะเวลา
 • 1 - 3
  สัปดาห์
 • 4 - 7
  สัปดาห์
 • 8 - 11
  สัปดาห์
 • 12 - 15
  สัปดาห์
 • 16 - 19
  สัปดาห์
 • 20 - 23
  สัปดาห์
 • 24 - 27
  สัปดาห์
 • 28 - 31
  สัปดาห์
 • 32 - 35
  สัปดาห์
 • 36 - 39
  สัปดาห์
 • 40 สัปดาห์
  หรือมากกว่า
ราคา
 • 335
  ต่อสัปดาห์
 • 330
  ต่อสัปดาห์
 • 325
  ต่อสัปดาห์
 • 320
  ต่อสัปดาห์
 • 315
  ต่อสัปดาห์
 • 310
  ต่อสัปดาห์
 • 305
  ต่อสัปดาห์
 • 300
  ต่อสัปดาห์
 • 295
  ต่อสัปดาห์
 • 290
  ต่อสัปดาห์
 • 285
  ต่อสัปดาห์

หลักสูตรภาษาอังกฤษแบบเข้มข้นพิเศษ (SE)

รายละเอียด
 • 30 บทเรียนต่อสัปดาห์ (25.5 ชั่วโมง) / วันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดี ตั้งแต่ 9.00น. ถึง 16.00น. และวันศุกร์ตั้งแต่ 9.00น. ถึง 12.00น.
 • โปรแกรมที่เข้มข้นและยืดหยุ่นที่สุดของเรา
 • หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับภาษาอังกฤษทุกระดับ ตั้งแต่ระดับเริ่มต้นไปจนถึงระดับสูง / แต่ละระดับใช้เวลา 4 สัปดาห์
 • การเรียนแบบกลุ่มที่เข้มข้นพิเศษและมีประสิทธิภาพ
 • หลักสูตรนี้รวมบทเรียนภาษาอังกฤษแบบทั่วไปที่มีรูปแบบการสอนแบบ inlingua method อันเป็นเอกลักษณ์ และวิชาเลือกสองบทเรียนเพื่อครอบคลุมทุกทักษะ
 • บทเรียนกึ่งส่วนตัวที่มีขนาดเล็กกว่า 6 บทเรียนต่อสัปดาห์
 • หลักสูตรนี้มีความยืดหยุ่น หลังจากถึงภาษาอังกฤษระดับกลางบน นักเรียนสามารถ: เรียนภาษาอังกฤษระดับสูงหรือเรียนหลักสูตรเตรียมสอบ (IELTS, TOEFL, Cambridge FCE หรือ ACE), หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ หรือหลักสูตรเตรียมความพร้อมสำหรับมหาวิทยาลัย
ระยะเวลา
 • 1 - 3
  สัปดาห์
 • 4 - 7
  สัปดาห์
 • 8 - 11
  สัปดาห์
 • 12 - 15
  สัปดาห์
 • 16 - 19
  สัปดาห์
 • 20 - 23
  สัปดาห์
 • 24 - 27
  สัปดาห์
 • 28 - 31
  สัปดาห์
 • 32 - 35
  สัปดาห์
 • 36 - 39
  สัปดาห์
 • 40 สัปดาห์
  หรือมากกว่า
ราคา
 • 417
  ต่อสัปดาห์
 • 410
  ต่อสัปดาห์
 • 403
  ต่อสัปดาห์
 • 396
  ต่อสัปดาห์
 • 389
  ต่อสัปดาห์
 • 382
  ต่อสัปดาห์
 • 375
  ต่อสัปดาห์
 • 368
  ต่อสัปดาห์
 • 361
  ต่อสัปดาห์
 • 354
  ต่อสัปดาห์
 • 347
  ต่อสัปดาห์

หลักสูตรการสื่อสารแบบเร่งรัด (ACP 28)

รายละเอียด
 • 28 บทเรียนต่อสัปดาห์ (23.5 ชั่วโมง) / วันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดี ตั้งแต่ 9.00น. ถึง 15.30น. และวันศุกร์ตั้งแต่ 9.00น. ถึง 12.00น.
 • หลักสูตรนี้รวมความยืดหยุ่นของหลักสูตรเข้มข้นกับพลังขอบทเรียนตัวต่อตัว (ส่วนตัว)
 • หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับภาษาอังกฤษทุกระดับ ตั้งแต่ระดับเริ่มต้นไปจนถึงระดับสูง / แต่ละระดับใช้เวลา 4 สัปดาห์
 • หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรที่มีประสิทธิภาพที่รวมบทเรียนตัวต่อตัว(ส่วนตัว) 4 บทเรียนต่อสัปดาห์เพื่อครอบคลุมความต้องการเฉพาะ
 • หลักสูตรนี้มีความยืดหยุ่น หลังจากถึงภาษาอังกฤษระดับกลางบน นักเรียนสามารถ: เรียนภาษาอังกฤษระดับสูงหรือเรียนหลักสูตรเตรียมสอบ (IELTS, TOEFL, Cambridge FCE หรือ ACE), หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ หรือหลักสูตรเตรียมความพร้อมสำหรับมหาวิทยาลัย
ระยะเวลา
 • 1 - 3
  สัปดาห์
 • 4 - 7
  สัปดาห์
 • 8 - 11
  สัปดาห์
 • 12 - 15
  สัปดาห์
 • 16 - 19
  สัปดาห์
 • 20 - 23
  สัปดาห์
 • 24 - 27
  สัปดาห์
 • 28 - 31
  สัปดาห์
 • 32 - 35
  สัปดาห์
 • 36 - 39
  สัปดาห์
 • 40 สัปดาห์
  หรือมากกว่า
ราคา
 • 615
  ต่อสัปดาห์
 • 610
  ต่อสัปดาห์
 • 605
  ต่อสัปดาห์
 • 600
  ต่อสัปดาห์
 • 595
  ต่อสัปดาห์
 • 590
  ต่อสัปดาห์
 • 585
  ต่อสัปดาห์
 • 580
  ต่อสัปดาห์
 • 575
  ต่อสัปดาห์
 • 570
  ต่อสัปดาห์
 • 565
  ต่อสัปดาห์

หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ iBUS

รายละเอียด

iBUS – เรียนภาษาอังกฤษสำหรับที่ทำงาน

 • บทเรียนแบบกลุ่ม 24 บทต่อสัปดาห์ (20 ชั่วโมง)
 • เรียนตั้งแต่ 9.00น. ถึง 14.30น. ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดี และตั้งแต่ 9.00น. ถึง 12.00 น. ในวันศุกร์
 • หัวข้อเกี่ยวกับธุรกิจ, คำศัพท์เกี่ยวกับการทำงาน, และอาจารย์ผู้สอนที่มีคุณภาพของเราจะช่วยให้คุณเรียนภาษาอังกฤษสำหรับการทำงาน
 • 4 หรือ 8 สัปดาห์ในช่วงเวลาใดก็ได้ของปี
ระยะเวลา
 • 4 - 7
  สัปดาห์
 • 8
  สัปดาห์
ราคา
 • 330
  ต่อสัปดาห์
 • 325
  ต่อสัปดาห์

หลักสูตรเชิงวิชาการ

หลักสูตรภาษาอังกฤษเชิงวิชาการจะช่วยผู้เรียนที่ต้องการเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยหรือวิทยาลัยในแคนาดาหรือสหรัฐอเมริกา. หลักสูตรเหล่านี้เป็นหลักสูตรแบบเข้มข้นและเป็นระเบียบแบบแผนและครอบคลุมทักษะเชิงวิชาการระดับหลังมัธยมศึกษา.

หลักสูตรเตรียมความพร้อมสำหรับมหาวิทยาลัย (UPC)

รายละเอียด

UPC – ช่วยให้คุณประสบความสำเร็จในมหาวิทยาลัยหรือวิทยาลัย

 • บทเรียนแบบกลุ่ม 24 บทต่อสัปดาห์ (20 ชั่วโมง)
 • เรียนตั้งแต่ 9.00น. ถึง 14.30น. ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดี และตั้งแต่ 9.00น. ถึง 12.00 น. ในวันศุกร์
 • UPC ช่วยให้คุณสามารถโอนหน่วยกิตไปยังหลายๆมหาวิทยาลัยและวิทยาลัย
 • เรียนทักษะเชิงวิชาการในหลักสูตรภาษาอังกฤษขั้นสูงที่สุดของเรา
 • 8 หรือ 12 สัปดาห์ในช่วงเวลาใดก็ได้ของปี
ระยะเวลา
 • 4 - 7
  สัปดาห์
 • 8 - 11
  สัปดาห์
 • 12
  สัปดาห์
ราคา
 • 330
  ต่อสัปดาห์
 • 325
  ต่อสัปดาห์
 • 320
  ต่อสัปดาห์

หลักสูตรเตรียมสอบ

นักเรียนบางคนจำเป็นต้องเตรียมตัวเพื่อสอบภาษาอังกฤษอย่างเป็นทางการและหลักสูตรสำหรับเข้ามหาวิทยาลัยหรือต้องการความก้าวหน้าทางวิชาชีพ.

หลักสูตรเตรียมสอบ IELTS

รายละเอียด

IELTS - การเตรียมตัวเชิงวิชาการสำหรับสอบ IELTS

 • บทเรียนแบบกลุ่ม 24 บทต่อสัปดาห์ (20 ชั่วโมง) / แบบทดสอบสำหรับฝึกหัดหลายแบบ
 • เรียนตั้งแต่ 9.00น. ถึง 14.30น. ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดี และตั้งแต่ 9.00น. ถึง 12.00 น. ในวันศุกร์
 • 4 หรือ 8 หรือ 12 สัปดาห์ในช่วงเวลาใดก็ได้ของปี
ระยะเวลา
 • 4 - 7
  สัปดาห์
 • 8 - 11
  สัปดาห์
 • 12 - 15
  สัปดาห์
 • 16
  สัปดาห์
ราคา
 • 330
  ต่อสัปดาห์
 • 325
  ต่อสัปดาห์
 • 320
  ต่อสัปดาห์
 • 315
  ต่อสัปดาห์

หลักสูตรเตรียมสอบ TOEFL

รายละเอียด

TOEFL - การเตรียมตัวเชิงวิชาการสำหรับสอบ TOEFL

 • บทเรียนแบบกลุ่ม 24 บทต่อสัปดาห์ (20 ชั่วโมง) / แบบทดสอบสำหรับฝึกหัดหลายแบบ
 • เรียนตั้งแต่ 9.00น. ถึง 14.30น. ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดี และตั้งแต่ 9.00น. ถึง 12.00 น. ในวันศุกร์
 • 4 หรือ 8 หรือ 12 สัปดาห์ในช่วงเวลาใดก็ได้ของปี
ระยะเวลา
 • 4 - 7
  สัปดาห์
 • 8 - 11
  สัปดาห์
 • 12
  สัปดาห์
ราคา
 • 330
  ต่อสัปดาห์
 • 325
  ต่อสัปดาห์
 • 320
  ต่อสัปดาห์

หลักสูตรเตรียมสอบ Cambridge CAE

รายละเอียด

CAE - การเตรียมตัวเชิงวิชาการสำหรับสอบ CAE Cambridge Certificate in Advanced English

 • บทเรียนแบบกลุ่ม 24 บทต่อสัปดาห์ (20 ชั่วโมง) / แบบทดสอบสำหรับฝึกหัดหลายแบบ
 • เรียนตั้งแต่ 9.00น. ถึง 14.30น. ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดี และตั้งแต่ 9.00น. ถึง 12.00 น. ในวันศุกร์
 • 9 สัปดาห์ในเดือนมกราคมและในฤดูร้อน / 12 หรือ 13 สัปดาห์ในเดือนมีนาคมและกันยายน
ระยะเวลา
 • 4 - 7
  สัปดาห์
 • 8 - 11
  สัปดาห์
 • 12 หรือ 13
  สัปดาห์
ราคา
 • 330
  ต่อสัปดาห์
 • 325
  ต่อสัปดาห์
 • 320
  ต่อสัปดาห์

หลักสูตรเตรียมสอบ Cambridge FCE

รายละเอียด

FCE - การเตรียมตัวเชิงวิชาการสำหรับสอบ FCE Cambridge First Certificate in English

 • บทเรียนแบบกลุ่ม 24 บทต่อสัปดาห์ (20 ชั่วโมง) / แบบทดสอบสำหรับฝึกหัดหลายแบบ
 • เรียนตั้งแต่ 9.00น. ถึง 14.30น. ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดี และตั้งแต่ 9.00น. ถึง 12.00 น. ในวันศุกร์
 • 9 สัปดาห์ในเดือนมกราคมและในฤดูร้อน / 12 หรือ 13 สัปดาห์ในเดือนมีนาคมและกันยายน
ระยะเวลา
 • 4 - 7
  สัปดาห์
 • 8 - 11
  สัปดาห์
 • 12 หรือ 13
  สัปดาห์
ราคา
 • 330
  ต่อสัปดาห์
 • 325
  ต่อสัปดาห์
 • 320
  ต่อสัปดาห์

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ

ค่าธรรมเนียมในการสมัครเรียน/ ค่าประกัน/ บทเรียนส่วนตัว

ค่าธรรมเนียมในการสมัครเรียน

รายละเอียด

(ชำระเพียงครั้งเดียว, ไม่สามารถคืนได้, จำเป้นสำหรับทุกหลักสูตร)

ราคา
 • 125 CAD

ประกันสุขภาพ

รายละเอียด

หมายเหตุ: เป็นข้อบังคับที่ผู้เรียนทุกคนจะต้องมีประกันสุขภาพที่ครอบคลุมระหว่างการเป็นนักเรียนที่อินลิงกัว แวนคูเวอร์. คุณสามารถจองประกันของคุณผ่านเราหรือคุณสามารถซื้อประกันด้วยตนเอง.

ราคา
 • 2 CAD
  (ต่อวัน)

บทเรียนตัวต่อตัว

รายละเอียด

(บทเรียนตัวต่อตัว, 50 นาทีต่อบท)

ราคา
 • 70 CAD
  (ต่อบท)
หนังสือเรียนสำหรับหลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไป

หนังสือและซีดีอินลิงกัว

(ต่อหนึ่งระดับ)
 • ผู้เรียนทุกคนจำเป็นต้องใช้หนังสืออินลิงกัวสำหรับการเรียนในแต่ละระดับ ESL ในหลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไปของเรา.
 • ในสัญญาและใบเแจ้งหนี้ฉบับแรกจะมีการรวมหนังสือเล่มแรกสำหรับระดับ ESL ระดับแรกในสถาบันแล้ว. ค่าใช้จ่าย $65 รวมหนังสือหนึ่งเล่มสำหรับ 1 ระดับและอุปกรณ์อื่น เช่น ชีทสำหรับใช้ในบทเรียน.
 • สำหรับการเพิ่มระดับ ESL ผู้เรียนจะต้องมีหนังสืออินลิงกัว . เรามีบริการให้พวกเขาเลือกซื้อที่โรงเรียนของเรา. ค่าใช้จ่าย $45 ต่อหนึ่งระดับ.
ราคา
 • 65 CAD

อุปกรณ์สำหรับภาษาอังกฤษธุรกิจ

รายละเอียด

(4 สัปดาห์)

ราคา
 • 75 CAD
หนังสือเรียนสำหรับหลักสูตรเชิงวิชาการ

หนังสือเรียนสำหรับ หลักสูตรเตรียมความพร้อมสำหรับมหาวิทยาลัย (UPC)

รายละเอียด

(4, 8 หรือ 12 สัปดาห์)

ราคา
 • 75 CAD
หนังสือเรียนสำหรับหลักสูตรเตรียมสอบ

หนังสือเรียนสำหรับ หลักสูตรเตรียมสอบ TOEFL iBT

รายละเอียด

(4 สัปดาห์ / 8 หรือ 12 สัปดาห์)

ราคา
 • 60 / 100 CAD

หนังสือเรียนสำหรับ Cambridge FCE หรือ CAE

รายละเอียด

(9 - 12 สัปดาห์)

ราคา
 • 75 CAD

หนังสือเรียนสำหรับ หลักสูตรเตรียมสอบ IELTS

รายละเอียด

(4, 8 หรือ 12 สัปดาห์)

ราคา
 • 75 CAD
 • ผู้เรียนจะต้องมีหนังสือสำหรับหลักสูตรเตรียมสอบแต่ละหลักสูตร(TOEFL, FCE, CAE หรือ IELTS).
 • ในสัญญาและใบเแจ้งหนี้ฉบับแรกจะมีการรวมหนังสือเล่มแรกสำหรับหลักสูตรเตรียมสอบ. ค่าใช้จ่ายเริ่มตั้งแต่ $60 ถึง $100 ซึ่งรวมถึงอุปกรณ์อื่นๆ เช่นชีทสำหรับใช้ในบทเรียน.
 • สำหรับผู้เรียนที่มีหนังสือแล้ว ค่าใช้จ่ายสำหรับอุปกรณ์อื่นคือ $30 ต่อหลักสูตร.

ที่พัก

ขณะที่คุณเรียนภาษาอังกฤษในแคนาดา การอาศัยอยู่ในสถานที่ที่น่าอยู่ ปลอดภัย และสะดวกสบายเป็นสิ่งที่สำคัญ. สถาบันภาษาของเรา อินลิงกัว แวนคูเวอร์ มีหลายตัวเลือกสำหรับนักเรียนต่างชาติ: โฮมสเตย์ (แบบรวมอาหารทุกมื้อหรือรวมอาหารเช้าและอาหารค่ำ), ห้อง (ไม่มีอาหาร), และหอพักนักเรียน. ตัวเลือกทั้งหมดเป็นสิ่งที่ดี .

กรุณาดูราคาที่พักที่นี่:

ที่พักในเมืองแวนคูเวอร์

ที่นี่คุณสามารถดูรายการราคาของอินลิงกัว แวนคูเวอร์ ในรูปแบบ PDF สำหรับดาวน์โหลดและพิมพ์รายการราคาในรูปแบบ pdf:

รายการราคาในรูปแบบ pdf